Webbdesign, grafisk design och textarbete

linje

Webbdesign

Webbdesign handlar inte bara om att göra en webbplats trevlig att besöka. Den bör även se likadan ut i olika webbläsare och vara tillgänglig för alla besökare. Webbplatsen ska också vara skapad på ett sådant sätt att den lätt hittas vid en sökning på Internet och därigenom får så många besökare som möjligt. Hur webbplatsen är uppbyggd och hur den bakomliggande koden ser ut har stor betydelse. De webbplatser jag gör är manuellt kodade och validerar.

Testa en webbplats:

Jag utformar din webbplats så att den blir estetiskt tilltalande, logiskt uppbyggd och språkligt korrekt. Jag kan också förbättra en webbplats som du redan har idag.