Webbdesign, grafisk design och textarbete

linje

Grafisk design

Bilder, ofta kombinerade med texter, används med fördel vid kommunikation. Bildens färger, kontraster, former och proportioner påverkar betraktarens förståelse av och inställning till budskapet. En genomtänkt grafisk design skapar igenkännande och positiva associationer hos människor.

Jag kan skapa din logotyp eller hela din grafiska profil med logotyp, formelement, färger och typsnitt att använda genomgående i trycksaker och dokument. Jag kan också utforma tryckfärdiga original för exempelvis visitkort, korrespondenskort, brevpapper, informationsblad och annonser. Kontakten med tryckeriet eller tidskriften kan jag åta mig om du så vill. Du kan också beställa visitkorten av mig direkt.