Webbdesign, grafisk design och textarbete

linje

Textarbete

Vi använder språket för att kommunicera. Hur du uppfattas av andra människor påverkas till stor del av hur du uttrycker dig. Ett skrivet budskap kan tas emot på olika sätt beroende på hur texten är författad. Språket måste vara tydligt och anpassat till mottagaren, och grammatiska fel och stavfel ger ett dåligt intryck även om innehållet är intressant. Ibland kan det vara effektfullt att tänja på språkreglerna, men det måste då göras med omsorg.

Jag språkgranskar, korrekturläser och formulerar alla slags texter. Om du till exempel behöver upprätta en blankett, sammanställa en undersökning, författa en manual, granska en artikel, formulera en presentation eller skriva ett formellt brev så kan jag hjälpa dig med det.